Torpet

Torpet fungerar som en plats för kortvariga konstnärliga eller konstrelaterade forskningsperioder. Det nordiskt inriktade programmet byggs upp av inbjudna projekt och projekt som antas via ett öppet ansökningsförfarande. Konstnärer, curatorer, konstkritiker och pedagoger kan delta med relevanta forskningsprojekt. Torpet fungerar även som ett residency-in-residence program inom programmet Villan. Konstnärerna i Villan kan bjuda in sina professionella kontakter för forskningsvistelse i Torpet.