Svenska skolan i Lahtis

Svenska skolan i Lahtis invigdes i september 2019. Skolan inhyser klasserna 1 till 6 från Lahtis med omnejd samt Folkhälsans daghem.