Styrelsen

Ordförande:
Mikaela Nylander (augusti 2020 – )

Vice ordförande
Dag Wallgren (2013 –)

Silja Borgarsdottir-Sandelin (2020-)
Fredrik Guseff (2016 –)
Stefan Svenfors (2019 –)

T.f. direktör: Sören Lillkung (2020 –)