Anttilabackens skola (Anttilamäen koulu) blir Svenska Gården i Lahtis

Den gamla anrika skolan, Anttilamäen koulu, kommer från 1.8.2019 att inhysa den svenskspråkiga dagvården och klasserna 0-6 inom den svenskspråkiga utbildningen. Då fastigheten blir färdig kommer totalt cirka 140 barn att dagligen få sin pedagogiska utbildning i utrymmena.

Som projektägare och fastighetsägare fungerar det nygrundade bolaget Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis.
Bolagets aktieägare är Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Grundrenoveringen beräknas totalt kosta cirka 7,4 milj €. Renoveringen finansieras delvis via bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet , Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland och delvis via främmande kapital.

Som huvudplanerare för renoveringen fungerar arkitektbyrån HM Arkkitehdit med Anneli Hellsten som ansvarig huvudplanerare. Som byggherrekonsult fungerar Haahtela rakennuttaminen med Reima Luodemäki som projektchef.

Mera information om projektet ges av direktör Johan Johansson 040-4554677