Grand i Borgå byter ägare

Fastigheten Grand byter ägare. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI har sålt Fastighets Ab Svenska gården i Borgå (Grand) till Aktiastiftelsen i Borgå sr.

– Aktiastiftelsen i Borgå har köpt alla aktier i Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå. Med investeringen vill vi stödja hembygden och trygga viktig kulturverksamhet i staden, säger Ullrike Hjelt-Hansson som är ordförande för Aktiastiftelsen i Borgå sr.

Säljaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, har ägt fastigheten sedan 2013.

– Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgå och jag är mycket nöjd över att fastigheten nu får en ny trygg ägare. Aktiastiftelsen i Borgå och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI har snarlikt ändamål – bland annat att stödja kulturverksamhet – och vi ser att de har goda förutsättningar att äga och driva fastigheten, säger SKUI:s direktör Johan Johansson.

En målsättning för SKUI är att fastigheterna i första hand ska ha en allmännyttig, regional ägare. Målsättningen stöds av färsk forskning som visat att lokalt och regionalt ägande bidrar till att trygga verksamheten i fastigheterna.

– SKUI är i första hand en utdelningsstiftelse som inte ska äga fastigheter på lång sikt. För oss är det viktigast att trygga verksamheten i fastigheterna, säger Johansson.

Kulturfonden har tidigare år beviljat bidrag för verksamheten i Grand. Kulturhuset Grand kan också i fortsättningen – precis som många andra kulturhus i Svenskfinland – söka projektbidrag för verksamheten från Kulturfonden.

Anttilabackens skola (Anttilamäen koulu) blir Svenska Gården i Lahtis

Den gamla anrika skolan, Anttilamäen koulu, kommer från 1.8.2019 att inhysa den svenskspråkiga dagvården och klasserna 0-6 inom den svenskspråkiga utbildningen. Då fastigheten blir färdig kommer totalt cirka 140 barn att dagligen få sin pedagogiska utbildning i utrymmena.

Som projektägare och fastighetsägare fungerar det nygrundade bolaget Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis.
Bolagets aktieägare är Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Grundrenoveringen beräknas totalt kosta cirka 7,4 milj €. Renoveringen finansieras delvis via bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet , Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland och delvis via främmande kapital.

Som huvudplanerare för renoveringen fungerar arkitektbyrån HM Arkkitehdit med Anneli Hellsten som ansvarig huvudplanerare. Som byggherrekonsult fungerar Haahtela rakennuttaminen med Reima Luodemäki som projektchef.

Mera information om projektet ges av direktör Johan Johansson 040-4554677