Joel Johansson ny fastighetschef

Diplomingenjör Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI). Joel Johanssons uppdrag blir att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet.

Joel Johansson har lång erfarenhet av projektledning inom byggnads- och fastighetssektorn. Sedan november 2017 jobbar han som regionchef på
Sweco PM Oy. Johansson är utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan (2006) med byggnadsekonomi som huvudämne.

– Jag har en bred erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetssektorn. På Kulturfonden och SKUI får jag använda mina kompetenser för att vara med och utveckla och stödja det svenskspråkiga kultur- och utbildningsfältet, säger Joel Johansson.

Tillsammans med SKUI:s styrelse ska Joel Johansson bereda och förverkliga fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Han ska också sköta Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. I samarbete med andra fonder och stiftelser ska han planera och koordinera fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn.

– Det är med stor nyfikenhet och förväntan jag tar mig an det här spännande jobbet.

Joel Johansson är 40 år och bor med sin familj i Kvevlax.

Joel Johansson efterträder Johan Johansson som jobbade med fastighetsfrågor vid SKUI under nästan fem år.

20 vill jobba med fastigheter

I januari sökte vi en sakkunnig i fastighetsfrågor till Kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI. Vi fick 20 ansökningar och rekryteringsprocessen går nu snabbt vidare.

De första intervjuerna ordnas under den närmaste veckan. Målsättningen är att vår nya kollega tillträder redan i mars. Vår konsult Ulla Lövholm deltar i rekryteringsprocessen och håller kontakt till våra sökande.

Alla sökande har fått besked om hur vi går vidare med rekryteringen.

Här kan du läsa hela vår rekryteringsannons: https://www.kulturfonden.fi/2021/01/09/ar-du-en-fastighetsspecialist/

Sökes: Sakkunnig i fastighetsfrågor

Svenska kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI). Nu söker vi en sakkunnig i fastighetsfrågor till Kulturfondens kansli i Helsingfors.

Som sakkunnig i fastighetsfrågor förvaltar och utvecklar du fastighetsbeståndet. Du bereder och förverkligar tillsammans med styrelsen nya fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Du sköter Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. Du planerar och koordinerar också fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn i samarbete med andra fonder och stiftelser.

Vi förväntar oss att du har:
• lämplig högskoleexamen
• god kännedom om det svenska i Finland
• goda insikter i fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll
• erfarenhet av projektledning i fastighetssektorn
• goda kunskaper om offentlig förvaltning och kommunala beslutsprocesser

Kännedom om fastighetsjuridik och mark-planering är en fördel.
Tjänsten besätts från och med 1.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Styrelseordförande Mikaela Nylander svarar på frågor på 050 511 3029 (säkrast 12.1 kl. 10-13 och 15.1 kl. 9-12) eller mikaela.nylander(at)gmail.com. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 31.1.2021 till konsult Ulla Lövholm, mail(at)ullalovholm.fi.

Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro

Planerna på ett nytt kulturhus i Karis har tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022.

– Bidraget på 3,5 miljoner euro är det näst största i SKUI:s historia. De finlandssvenska fonderna står tillsammans för ungefär 6,5 miljoner euro av budgeten för de utrymmen som Stiftelsens Fokus i västra Nyland ska äga. Det här är ett unikt projekt där också de regionala fondernas bidrag varit avgörande, säger Johan Johansson, direktör för SKUI.

Kulturhuset beräknas stå färdigt hösten 2022. Det ska då inhysa teater, studio, bibliotek, utrymmen för musikundervisning, kafé, galleri och andra utrymmen för kultur. De största hyresgästerna i huset blir Raseborgs stad och Västnyländska ungdomsringen, som bland annat upprätthåller TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater.
– Kulturens betydelse för välmående ökar, i samhället och särskilt i lokalsamhället. Kulturproduktionen är viktigast, men också väggar och tak har stor betydelse. Fokus kommer att erbjuda bådadera i Västnyland. Då dessutom både TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater ofta varit språngbrädor för unga talanger från andra regioner, finns det också en allfinlandssvensk dimension i projektet, säger SKUI:s styrelseordförande Stefan Wallin som också leder Kulturfondens styrelse.

Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över samarbetet med fonderna.
– I staden är vi glada över att tillsammans kunna skapa ett hus med så här mycket aktivitet för raseborgare. Kulturhuset Fokus är en helhet som ingen enskild aktör kunde skapa. Positiva projekt som ger framtidstro är särskilt viktiga nu, då många är i en utmanade situation, säger Anders Walls.

Hela projektbudgeten är cirka 10,5 miljoner euro. Av det här beloppet står staden Raseborg för knappt hälften och stiftelsen Fokus i västra Nyland för resten. Förutom SKUI deltar också följande fonder och stiftelser i finansieringen:
• Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
• Sophie von Julins Stiftelse
• Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
• Föreningen Konstsamfundet
• Svenska Folkskolans vänner

Grand i Borgå byter ägare

Fastigheten Grand byter ägare. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI har sålt Fastighets Ab Svenska gården i Borgå (Grand) till Aktiastiftelsen i Borgå sr.

– Aktiastiftelsen i Borgå har köpt alla aktier i Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå. Med investeringen vill vi stödja hembygden och trygga viktig kulturverksamhet i staden, säger Ullrike Hjelt-Hansson som är ordförande för Aktiastiftelsen i Borgå sr.

Säljaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, har ägt fastigheten sedan 2013.

– Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgå och jag är mycket nöjd över att fastigheten nu får en ny trygg ägare. Aktiastiftelsen i Borgå och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI har snarlikt ändamål – bland annat att stödja kulturverksamhet – och vi ser att de har goda förutsättningar att äga och driva fastigheten, säger SKUI:s direktör Johan Johansson.

En målsättning för SKUI är att fastigheterna i första hand ska ha en allmännyttig, regional ägare. Målsättningen stöds av färsk forskning som visat att lokalt och regionalt ägande bidrar till att trygga verksamheten i fastigheterna.

– SKUI är i första hand en utdelningsstiftelse som inte ska äga fastigheter på lång sikt. För oss är det viktigast att trygga verksamheten i fastigheterna, säger Johansson.

Kulturfonden har tidigare år beviljat bidrag för verksamheten i Grand. Kulturhuset Grand kan också i fortsättningen – precis som många andra kulturhus i Svenskfinland – söka projektbidrag för verksamheten från Kulturfonden.

Anttilabackens skola (Anttilamäen koulu) blir Svenska Gården i Lahtis

Den gamla anrika skolan, Anttilamäen koulu, kommer från 1.8.2019 att inhysa den svenskspråkiga dagvården och klasserna 0-6 inom den svenskspråkiga utbildningen. Då fastigheten blir färdig kommer totalt cirka 140 barn att dagligen få sin pedagogiska utbildning i utrymmena.

Som projektägare och fastighetsägare fungerar det nygrundade bolaget Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis.
Bolagets aktieägare är Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Grundrenoveringen beräknas totalt kosta cirka 7,4 milj €. Renoveringen finansieras delvis via bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet , Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland och delvis via främmande kapital.

Som huvudplanerare för renoveringen fungerar arkitektbyrån HM Arkkitehdit med Anneli Hellsten som ansvarig huvudplanerare. Som byggherrekonsult fungerar Haahtela rakennuttaminen med Reima Luodemäki som projektchef.