Stiftelsens ändamål och syfte

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland och att göra kulturpolitiska investeringar för främjandet av den svenska undervisningen och andra allmänna samhälleliga och kulturella uppgifter på svenska i Finland.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål samt genom direkta eller indirekta investeringar i svenskspråkig undervisnings-, kultur- eller samhällelig verksamhet. Stiftelsen kan också ge bidrag och bedriva informationsverksamhet om undervisning och kultur på svenska i Finland. Stiftelsen kan överlåta och även donera egendom till aktörer som verkar inom utbildning och kultur på svenska i Finland.

Stiftelsen registrerades i stiftelseregistret 4.12.2013. Stiftelsen har enligt överenskommelse rätt att årligen för sin verksamhet lyfta 5 % av den avkastning som Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f ställer till Svenska kulturfondens disposition för utdelning.