– ETT HEM FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringars ändamål är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål. Stiftelsen kan också ge bidrag och bedriva informationsverksamhet

Stiftelsen äger fastigheter i hela Svenskfinland som Hemslöjdsgården i Kristinestad, Elverket och Villa Snäcksund i Ekenäs, Rådhusgatan 23 i Vasa och Galleri Sinne. De här fastigheterna äger vi för att de ska användas för undervisnings-, samhälleliga- eller kulturella ändamål.

I fastighetsfrågor arbetar SKUI i nära samarbete med Kulturfonden och Pro Artibus.

 

 

Verksamhetsberättelser och bokslut: