Karjaan uuden kulttuuritalon suunnitelmat ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) myöntää 3,5 miljoonan euron tuen Fokus i västra Nyland -säätiölle. Tuki on tarkoitettu kulttuuritalo Fokuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Karjaalle vuosille 2020−2022.

– 3,5 miljoonan euron tuki on SKUI:n historian toiseksi suurin. Suomenruotsalaiset rahastot vastaavat yhdessä 6,5 miljoonan euron osuudesta budjetissa, joka koskee Fokus i västa Nyland -säätiön omistamia tiloja. Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa myös paikallisten rahastojen tuella on ollut ratkaiseva merkitys, sanoo SKUI:n
johtaja Johan Johansson.

Kulttuuritalon on tarkoitus valmistua syksyllä 2022, ja taloon on suunnitteilla teatteri, studio, kirjasto, musiikinopetuksen tiloja, kahvila, galleria ja muita tiloja kulttuuritoimintaa varten. Talon suurimpia vuokralaisia ovat Raaseporin kaupunki ja Västnyländska ungdomsringen -yhdistys, joka mm. pyörittää TryckeriTeatern-
teatteria sekä Raaseporin kesäteatteria.

– Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kasvavassa asemassa yhteiskunnassa ja erityisesti paikallisessa yhteisössä. Tärkeintä on kulttuurin tuottaminen, mutta myös tilalla on suuri merkitys. Fokus yhdistää nämä molemmat toiminnot Länsi-Uudellamaalla. Ja koska sekä TryckeriTeatern että Raaseporin kesäteatteri ovat usein toimineet ponnahduslautoina muiden seutujen nuorille lahjakkuuksille, hankkeella on myös laajempi suomenruotsalainen ulottuvuus, sanoo SKUI:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallin, joka johtaa myös Kulturfondenin hallitusta.

Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls on tyytyväinen rahastojen väliseen yhteistyöhön.
– Olemme iloisia, että voimme yhdessä luoda talon, jossa on näin paljon erilaisia aktiviteetteja raaseporilaisille. Kulttuuritalo Fokus on kokonaisuus, jota kukaan toimija ei yksin pystyisi luomaan. Erityisen tärkeitä ovat nyt positiiviset hankkeet, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen, sillä monet ovat tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, Anders Walls toteaa.

Koko hankkeen budjetti on noin 10,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes puolet tulee Raaseporin kaupungilta, loppuosasta vastaa Fokus i västra Nyland -säätiö. SKUI:n lisäksi rahoitukseen osallistuvat myös seuraavat rahastot ja säätiöt:

• Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiö
• Sophie von Julinin säätiö
• Brita Maria Renlundin muistosäätiö
• Föreningen Konstsamfundet
• Svenska Folkskolans vänner

Rakennuttajana toimii keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Fastighets Ab Fokus.
Rakennuttajakonsulttina on Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab ja pääsuunnittelijana Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab:stä Marcus Ahlman.

Tietoa SKUI-säätiöstä:
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa.
Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja.
Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi

Lisätiedot:
Johan Johansson
johtaja
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
040 455 4677
johan.johansson@investeringsstiftelsen.fi