Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
Snellmansgatan 13
00171 Helsingfors