Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
c/o Svenska kulturfonden, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

Joel Johansson
050 354 0802
joel.johansson@kulturfonden.fi

 

Nätfakturaadress:
Opus Capita Solutions Oy (E204503), OVT-kod: 003725878944
E-postadress för skanningstjänst (bilagor som pdf):
Stiftelsenforkulturochutbildningsinvesteringarsr.FI.P.143653-4@docinbound.com
Postadress för skanningstjänst:
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar sr, PB 65326, 00021 LASKUTUS