Hemslöjdsgården

Hemslöjdsgården består av tre byggnader i Norrstan och fungerar som samlingsplats för hantverksintresserade. Hemslöjdsföreningen grundades i slutet på 1930-talet av Frans Henriksson och har sedan starten bedrivit hemslöjd och hantverk i olika former.