Galleria Sinne

Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst. Tyngdpunkten ligger på konst som omformulerar reglerna och rör sig mot nya områden.

Med ett program som består av utställningar, konstnärssamtal, seminarier och mycket mer, stödjer Sinne mötet med samtidskonsten. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet och att fungera som en plats där konst diskuteras och förmedlas. Sinne driver även pedagogisk verksamhet för bland annat skolelever och dagisbarn.

Verksamheten drivs av Stiftelsen Pro Artibus, som är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation.