Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar logo
– ETT HEM FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringars ändamål är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål. Stiftelsen kan också ge bidrag och bedriva informationsverksamhet

Stiftelsen äger fastigheter i hela Svenskfinland som Hemslöjdsgården i Kristinestad, Rådhusgatan 23 i Vasa, Elverket och Villa Snäcksund i Ekenäs samt Galleri Sinne i Helsingfors. De här fastigheterna äger vi för att möjliggöra att de används för undervisnings-, samhälleliga- eller kulturella ändamål.